Olma

Presentació de la proposta gràfica.

Olma és un equip que treballa des de la intercooperació. Ajuda a millorar l’acció d’organitzacions i institucions que fan polítiques socials.

Volem aconseguir un univers gràfic ric en recursos per a Olma. Capaç d’adaptar-se a multituts de formats i complir amb les necessitats comunicatives.


Per això partim des d’una base conceptual, com a camp d’operacions gràfiques. Després d’algunes indagacions, el concepte d’interacció ens ha semblat interessant per explorar.

Existeixen molts de tipus d’interacció diferents.
Nosaltres trobam inspiradores les categories
d’interaccions biològiques:

La interacció biològica és la que es dona entre un organisme i els altres organismes del seu ecosistema. En un ecosistema no hi ha organismes que visquin totalment aïllats del seu entorn. Formen part del medi ambient, ric en elements no vivents (matèria inorgànica) i en altres organismes de la mateixa o d’altres espècies, amb les quals es forma una interacció. Les relacions entre espècies poden ser molt diverses, i van des d’una espècie que s’alimenta d’una altra (depredació) fins a la convivència d’ambdues espècies en un benefici mutu (simbiosi).

Ecosistema

Aquets grafismes ens conviden a generar una tipografia pròpia.

I començam l’exploració gràfica.

Propostes de targeta DIN A5 per a la fira d'entitats.