Bauma

Client: Bauma
Sector: Cures i facilitació de grups
Serveis: Identitat
Any: 2019

Una bauma és una cavitat en la roca, un aixopluc durant el camí. Apostam per una imatge que sigui professional però divertida, que incorpori la diversitat, que sigui imaginativa però, al mateix temps, tingui dosis de metodologia. També volem una imatge que permeti versions infinites a partir de peces modulars, que sigui oberta a la imaginació i pugui anar evolucionant i mutant, sempre mantenint l’essència Bauma.

Altres projectes