Any Llompart

Client: Govern de les Illes Balears
Sector: Cultura
Serveis: Identitat
Any: 2018

Per crear la imatge de l’Any Llompart s’ha partit de la pròpia poesia de Josep Maria Llompart. La pròpia acció mecànica d’escriure com a metàfora dels esforços per fer camí i reconstruir una cultura catalana malmesa després d’anys de persecució política i social.

Altres projectes