El velòdrom de Tirador

Client: Illa Edicions
Sector: Editorial
Serveis: Disseny i maquetació
Any: 2018

Per fer aquest disseny s’ha buscat l’equilibri entre una imatge de connotacions esportives i una estètica “retro” però que sigui preu fresca i actual. Per aconseguir-ho s’ha combinat la fotografia antiga amb il·lustració vectorial molt sintètica. Per fer el logotip del títol s’ha retocat la lletra “o” perquè tingui la forma del velòdrom.

Altres projectes