Imatge gràfica Pagesos Ecològics de Mallorca

Work in progress. Versió 0.1

Encàrrec

  • Dissenyar el logotip i la imatge gràfica bàsica de Pagesos Ecològics de Mallorca, S. Coop.
  • Desenvolupar pàgina web de la cooperativa
  • Fer algunes recomanacions gràfiques i estilístiques de cara a la comunicació de la cooperativa.

1. Explorant un concepte comunicatiu

El món de la pagesia ja compta amb moltes representacions gràfiques que tothom entén, fins al punt que s’han convertit en molt tòpiques: un camp llaurat, el sol, unes fulles, una espiga, el capell o les eines del pagès…

Una opció directa per fer la imatge gràfica de Pagesos Ecològics de Mallorca, S. Coop. seria recórrer a alguna d’aquestes representacions “típiques”. Ara bé, si ens volem distingir una mica cal explorar altres camins diferents i que ens permetin anar generant un llenguatge més propi.

A més a més, les imatges relacionades amb la pagesia no ens permeten remarcar el factor local, ecològic i cooperatiu, que és el més ens defineix i ens diferencia d’altres productors i elaboradors.

Què ens fa diferents? Què tenim nosaltres que altres productors no poden oferir?

  • La garantia de producte ecològic i de qualitat
  • El segell que certifica aquestes característiques.
  • Donam suport a la pagesia i de manera cooperativista.
cbpa
pae

La nostra proposta de concepte gràfic és explorar els segells i l’etiquetatge. Són una metàfora de “garantia” i ens permeten moltes possibilitats comunicatives per explorar…

2.Logotip

Proposam un logotip senzill i directe: el nom estampat. És comprensible, no es pot confondre amb altres logotips i té una bona convivència quan apareix amb altres logos.

3. Tipografia i colors

Proposam aquestes dues tipografies. La primera és més expressiva i de pitjor llegibilitat, es faria servir per logotip i títols grans. La segona és més estàndard i seria la més útil per a textos i peces comunicatives.

Colors principals

Es fan servir en la majoria d’aplicacions. Pot anar ampliant-se en el temps si fa falta.

Colors complementaris

Poden servir puntualment per crear aplicacions que necessitin més colors o uns colors diferents.

4. Aplicacions i exemples

A continuació mostram alguns exemples ficticis de com podria ser la imatge gràfica que proposam.