Disseny editorial

El velòdrom de Tirador

Per fer aquest disseny s'ha buscat l'equilibri entre una imatge de connotacions esportives i una estètica "retro" però que sigui preu fresca i actual. Per aconseguir-ho s'ha combinat la fotografia antiga amb il·lustració vectorial molt sintètica. Per fer el logotip del títol s'ha retocat la lletra "o" perquè tingui la forma del velòdrom.

  • Illa Edicions
  • Editorial
  • Disseny i maquetació
  • 2018