Algunes propostes d'evolució per a la imatge de Terranostra

Aquí podeu veure una explicació i exemples de la imatge corporativa actual

1. Diagnòstic problemes imatge actual

Analitzant les peces de comunicació de Terranostra (web, xarxes socials, Telegram, materials en paper, senyalització…) després d’uns anys de funcionament hem detectat alguns aspectes que es podrien millorar:

  • Es pot millorar una mica en la coherència visual entre les peces de comunicació.
  • Es pot millorar pel que fa l’ús de la tipografia (quina s’utilitza i com s’aplica).
  • El supermercat té noves necessitats que abans no existien i per això cal enriquir l’univers gràfic per tenir més elements amb els que jugar (major flexibilitat i diversitat)

2. Els colors

Els colors corporatius habituals en general són vàlids però de vegades presenten combinacions un poc “agressives”.

Proposam una combinació complementària de colors que permeten fer combinacions més “suaus” i progressives. Després d’alguns experiments aquest tipus de combinacions ens permetran fer composicions més amables.

Aquests serien els colors que pensam que poden funcionar per fer servir:

També proposam retornar a un predomini del blanc.

3. La tipografia

Proposam mantenir les 2 tipografies corporatives habituals. Això sí, recomanam no abusar de la Quick Marker, ja que és més complicada i arriscada; seria bo fer-ne un ús més controlat. També recomanam usar-la sempre en majúscula.

Nous usos tipogràfics: proposam fer combinacions tipogràfiques d’aquest estil, si és possible

4. Stickers

Estam desenvolupant una col·lecció d’stickers, emojis i recursos gràfics versàtils perquè es puguin fer servir a la web, xarxes socials i la comunicació en general.

5. Exemples

Llenguatge visual i possibles coses que es poden fer per comunicar Terranostra: