Serena Masillo

Client: Serena Masillo
Sector: Neuropsicomotricitat
Serveis: Identitat
Any: 2017

Serena Masillo és una terapeuta especialitzada en neuropsicomotricitat i rehabilitació. Treballa sobretot amb infants i fa servir el joc com a eina. La naturalesa de la seva feina implica un treball constant amb els joves i les seves famílies. S’adopta la figura del tangram per representar aquesta noció de sinergia, feina en equip i la dimensió lúdica de la teràpia. Les peces ens permeten crear una arquitectura de marca que respon als àmbits que la clienta vol sintetitzar en la marca, que són quatre: la hidroteràpia, la formació, la neuropsicomotricitat i l’espai físic de Le Nuvole.

Altres projectes