Repensant Palma

Illa Edicions · Disseny editorial - 2020

Llibre a dues veus sobre projectes que han de transformar la ciutat

Cercant referents, inspiració...

Volem donar al llibre un caràcter contemporani i singular, ens inspiram en alguns dissenys sobre arquitectura i urbanisme però volem trobar un llenguatge visual propi carregat de valors (socials, ambientals, humans).

Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera

La coberta duu una funda amb paper que té llavoretes de diferents flors, de manera que es pot sembrar i al cap d’un temps, si es cuida, naixeran flors. Ens sembla una bona metàfora dels projectes que s’expliquen en el llibre: necessiten temps, dedicació i només a la llarga, si tot es fa bé, se’n recullen els fruits.

Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera

El llibre és el resultat de diverses converses entre na Marta i en Toni, cosa que es plasma en el mateix redactat: hi apareixen dues veus.

La idea és de respectar això en la maquetació. Com podem traduir tipogràficament aquesta conversa cara a cara entre les dues persones protagonistes del llibre?

La proposta és alinear a l’esquerra el que diu na Marta i a la dreta el que diu en Toni. D’aquesta manera representam a través de la maquetació la pròpia idea de conversa. Això permet distingir en tot moment les dues veus.

Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera
Repensant Palma - Marta Terrasa conversa amb Antoni Noguera