Platoniq

Fundació Platoniq · Identitat · 2021

Mosaics, post-its i autòmates cel·lulars per crear l'univers gràfic de Platoniq

Explicació

Platoniq facilita processos d'innovació social per mitjà de dinàmiques, metodologies i eines digitals per introduir canvis culturals en organitzacions com ara ONG, institucions, cooperatives o empreses socials.

Platoniq
Autòmata cel·lular Platoniq
Platoniq
Platoniq
Platoniq