5. Proposta

Aquí mostram alguns exemples de com podria ser el to visual i comunicatiu que proposam per la Fundació Platoniq:

logomoire.png