Infografia

Fira del Mercat Social

Per la IV Fira del Mercat Social es va editar una publicació amb la programació de la fira i diferents articles relacionats amb l'economia social. Aquest encàrrec consistia a fer unes infografies amb el mapa de l'esdevniment i la distribució de paradetes i entitats.

  • Mercat Social
  • Economia social
  • Infografia
  • 2018