Llibre de les bèsties (lectura fàcil)

Client: Illa Edicions
Sector: Editorial, lectura fàcil
Serveis: Disseny editorial, il·lustració
Any: 2015

Aquest projecte és una adaptació de la coneguda obra de Ramon Llull. Aquesta edició segueix les directrius internacionals de l’IFLA. La Lectura Fàcil s’adreça a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat…). La il·lustració de les “bèsties” és un dels altres elements més característics del projecte.

Altres projectes