Disseny editorial, il·lustració

Llibre de les bèsties

Aquest projecte és una adaptació de la coneguda obra de Ramon Llull. Aquesta edició segueix les directrius internacionals de l'IFLA. La Lectura Fàcil s’adreça a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient...) o permanents (trastorns de l'aprenentatge, diversitat funcional, senilitat...). La il·lustració de les "bèsties" és un dels altres elements més característics del projecte.

  • Illa Edicions
  • Editorial, lectura fàcil
  • Disseny editorial, il·lustració
  • 2015