La crisi baixmedieval a la Corona d’Aragó

Client: Illa Edicions
Sector: Editorial
Serveis: Disseny editorial
Any: 2019

Aquest llibre versa sobre l’economia del període baixmedieval a la Corona d’Aragó, una etapa caracteritzada, entre d’altres, per una crisi econòmica. Per tal de representar sintèticament aquesta idea s’ha dissenyat una portada que integra l’escut de la Corona d’Aragó i uns gràfics en tendència a la baixa.

Altres projectes