Exposició

Jueus refugiats a les Illes Balears durant l'Holocaust

Aquest treball inclou la identita gràfica i el disseny expositiu del projecte 'Jueus refugiats a les illes durant l'Holocaust'. L'exposició està dissenyada per ser itinerant i inclou plafons informatius, objectes d'època i documents històrics.

  • Conselleria de Cultura
  • Memòria històrica
  • Identitat i disseny expositiu
  • 2019