Infografies EDAS

Client: EDAS. Espai d’Anàlisi Social
Sector: Consultoria social, sociologia
Serveis: Disseny d’infografies i mapes
Any: 2018

Conjunt d’infografies per visualitzar les diferències de renda, atur i formació als barris i districtes de Barcelona. També s’ha dissenyat un gràfic per visualitzar els diferents nivells d’intervenció i un altre que mostra els col·lectius i actors socioeconòmics.

Altres projectes