Illa Edicions

Illa Edicions · Identitat · Disseny editorial · Il·lustració · 2016-2020

Llibres amb història

Explicació

Illa Edicions és una nova editorial que té per objectiu divulgar la història i la cultura de les Illes Balears i ho vol fer d’una manera senzilla, fresca i accessible.

Repte

Crear una llenguatge visual propi que faci els llibres atractius i reconeixibles, fugint de les convencions habituals dels llibres d'història.

Illa Edicions - Llibre de les bèsties
Illa Edicions - Sanç I el reig pragmàtic
Llibre Ramon Llull, el viatger de la paraula, de Maribel Ripoll, publicat per Illa Edicions
Llibre Ramon Llull, el viatger de la paraula, de Maribel Ripoll, publicat per Illa Edicions
Sanç I el rei pragmàric, de Jordi Maíz i Lluís Tudela, publicat per Illa Edicions
Sanç I el rei pragmàric, de Jordi Maíz i Lluís Tudela, publicat per Illa Edicions
Son Real, arqueologia i paisatge, d'Albert Forés, publicat per Illa Edicions
Son Real, arqueologia i paisatge, d'Albert Forés, publicat per Illa Edicions
Son Real, arqueologia i paisatge, d'Albert Forés, publicat per Illa Edicions
Ferran el Catòlic Rex Maioricarum, d'Eduardo Pascual, publicat per Illa Edicions
Ferran el Catòlic Rex Maioricarum, d'Eduardo Pascual, publicat per Illa Edicions
Gabriel Alomar, de Catalina Moner i Jordi Pons, publicat per Illa Edicions
Gabriel Alomar, de Catalina Moner i Jordi Pons, publicat per Illa Edicions
Gabriel Alomar, de Catalina Moner i Jordi Pons, publicat per Illa Edicions
El camí de Mallorca a la modernitat, de Valentí Valenciano, publicat per Illa Edicions
El camí de Mallorca a la modernitat, de Valentí Valenciano, publicat per Illa Edicions
Llibre de les bèsties - Lectura fàcil
Llibre de les bèsties - Lectura fàcil
Llibre de les bèsties - Lectura fàcil
La Guerra Civil a Llucmajor, d'Antoni Vidal Nicolau, publicat per Illa Edicions
La Guerra Civil a Llucmajor, d'Antoni Vidal Nicolau, publicat per Illa Edicions
Salvem Sa Dragonera, de Pere J. Garcia, publicat per Illa Edicions
Salvem Sa Dragonera, de Pere J. Garcia, publicat per Illa Edicions
Salvem Sa Dragonera, de Pere J. Garcia, publicat per Illa Edicions
Salvem Sa Dragonera, de Pere J. Garcia, publicat per Illa Edicions
Salvem Sa Dragonera, de Pere J. Garcia, publicat per Illa Edicions
La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó, de Lluís Tudela i Pau Cateura, publicat per Illa Edicions
La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó, de Lluís Tudela i Pau Cateura, publicat per Illa Edicions
Un país anomenat nosaltres, d'Antoni Trobat, publicat per Illa Edicions
Un país anomenat nosaltres, d'Antoni Trobat, publicat per Illa Edicions
Felanitx 1931-1952, de Ramon Rosselló Vaquer, publicat per Illa Edicions
Felanitx 1931-1952, de Ramon Rosselló Vaquer, publicat per Illa Edicions
Felanitx 1931-1952, de Ramon Rosselló Vaquer, publicat per Illa Edicions
El velòdrom de Tirador, de Manuel García Gargallo, publicat per Illa Edicions
El velòdrom de Tirador, de Manuel García Gargallo, publicat per Illa Edicions
El velòdrom de Tirador, de Manuel García Gargallo, publicat per Illa Edicions