Identitat

Illa Edicions

Illa Edicions és una editorial que té per objectiu divulgar la història i la cultura de les Illes Balears i ho vol fer d’una manera senzilla i fresca. Partint del concepte d'història com a pràctica de "fer emergir" a la superfície coses que estaven ocultes o enterrades, l'encàrrec desenvolupa gràficament aquesta idea. La identitat que en resulta fa servir l'horitzó en un doble sentit: literal (fent referència a una illa que surt del mar a mesura que ens hi acostam navegant); i en un sentit figuratiu (la de treure la història a la superfície).

  • Illa Edicions
  • Editorial
  • Identitat
  • 2016