Gabriel Alomar

Client: Illa Edicions
Sector: Editorial
Serveis: Disseny i maquetació
Any: 2018

Per fer el disseny d’aquesta biografia del polifacètic Gabriel Alomar i Villalonga s’ha fet servir la metàfora visual de l’arbre i del creixement dels anells del seu tronc. La tècnica utilitzada per la il·lustració és la xilografia. També s’ha fet un retrat a llapis a partir d’una coneguda fotografia de l’escriptor.

Altres projectes