Hola!

Vos presentam els avanços que hem fet per la imatge de la Fira d’Economies Transformadores 2022. Hem estat treballant en una imatge que pugui servir per enguany però també per les pròximes edicions.

La idea és senzilla i transparent: jugar amb la paraula “transformadores” fent que faci allò que diu que fa: passant de les paraules als fets

També afegim, en petit, algunes de les principals pràctiques que conformen l’univers de les economies transformadores. Les paraules que hem fet servir en aquest cas són un exemple, es podrien canviar i adaptar millor als continguts del Fòrum si fa falta.

Experiments per cartells

Exemple fulletó / fitxa

Exemples xarxes socials