Imatge gràfica i comunicació ESS Local

Work in progress. Versió 0.3

Creació d'una tipografia pròpia: vos presentam la Coopera Font

Explorant un concepte comunicatiu

Tipografia i colors

Logotip

Aquestes podrien ser les propostes de logotips i les seves variants (diferents versions + en positiu/negatiu). Els colors poden ser qualsevol de la paleta.

Exemples d'aplicacions (esbossos molt previs)