El camí de Mallorca a la modernitat

Client: Illa Edicions
Sector: Editorial
Serveis: Disseny editorial
Any: 2017

El paper representa les fonts consultades, amb rigor, en aquesta recerca historiogràfica. El vaixell representa el liberalisme com a projecte incipient, esperançador però encara fràgil, com un viatge incert i agosarat, però al mateix temps decidit. Per això pensam que la figura simbòlica del vaixell de paper ens pot servir per representar aquesta empresa que significà el liberalisme a Mallorca durant aquell període de temps. A més a més, el vaixell de paper està format per diferents plecs, de manera que és una figura polièdrica, oberta a múltiples interpretacions i lectures (tal i com l’autor planteja el seu llibre, no tant com una visió unilateral sinó més aviat com un ventall de versions, “en les quals s’espera que el lector, pacient, […] decideixi”. És per això que en la successió de capítols del llibre es va presentant, precisament, la successió dels diferents plecs que, pas a pas, van construint la figura del vaixell de paper. Com una metàfora presa del món de la papiroflèxia, entenem aquest llibre com un esforç pacient, rigorós i sistemàtic.

Altres projectes