Il·lustració i animació

Decàleg de bones pràctiques entorn de la mar

El mes de març de 2019 el Museu Marítim de Mallorca organitzà les I Jornades d'estudis de la mar. Un dels resultats d'aquell encontre fou la redacció d'un decàleg de bones pràctiques entorn de la mar. Amb l'objectiu de difondre aquest decàleg el Museu encarregà l'elaboració d'uns clips animats. El resultat final és un vídeo divulgatiu sobre aquest llistat de bones pràctiques.

  • Museu Marítim de Mallorca
  • Museus i processos participatius
  • Direcció d'art
  • 2019