Disseny editorial

La crisi baixmedieval a la Corona d'Aragó

Aquest llibre versa sobre l'economia del període baixmedieval a la Corona d'Aragó, una etapa caracteritzada, entre d'altres, per una crisi econòmica. Per tal de representar sintèticament aquesta idea s'ha dissenyat una portada que integra l'escut de la Corona d'Aragó i uns gràfics en tendència a la baixa.

  • Illa Edicions
  • Editorial
  • Disseny editorial
  • 2019