CEESIB

Presentació de la proposta gràfica.

El CEESIB és el referent, interlocutor i representant de l’educació social a les Illes Balears en els àmbits laborals i de formació continuada.

A l’alçada dels nous reptes i perfils de l’educació social, vol donar resposta a les demandes i les necessitats de la ciutadania en matèria d’educació social.

Problemes de la marca gràfica actual

 

 

 

 

Elements que componen una identitat bàsica:

Marca gràfica
Tipografia
Color
Elements gràfics
Maquetació

 

 

 

 

Miram de mantenir les ones i sacrificam una mica de llegibilitat per guanyar riquesa en formes.