Identitat

Bauma – Altres perspectives Coop.

Una bauma és una cavitat en la roca, un aixopluc durant el camí. Apostam per una imatge que sigui professional però divertida, que incorpori la diversitat, que sigui imaginativa però, al mateix temps, tingui dosis de metodologia. També volem una imatge que permeti versions infinites a partir de peces modulars, que sigui oberta a la imaginació i pugui anar evolucionant i mutant, sempre mantenint l’essència Bauma.

  • Bauma
  • Processos grupals
  • Identitat
  • 2019