Identitat

Any Llompart

Per crear la imatge de l'Any Llompart s'ha partit de la pròpia poesia de Josep Maria Llompart. La pròpia acció mecànica d'escriure com a metàfora dels esforços per fer camí i reconstruir una cultura catalana malmesa després d'anys de persecució política i social.

  • Conselleria de Cultura
  • Editorial
  • Identitat
  • 2018