Amarar

Client: Amarar
Sector: Mobles, economia social i solidària
Serveis: Identitat, comunicació, pàgina web
Any: 2022-2023

Amarar és una empresa de fabricació de mobles fets amb fusta de procedència respectuosa. El projecte neix de la creixent necessitat d’autosuficiència a l’illa i l’existència d’un material local mal aprofitat, el pi mallorquí.

Amarar aposta per mobles de disseny, modulars i reparables, fets per durar. Per aconseguir-ho es du a terme un procés d’investigació i recuperació de tècniques antigues.

Al mateix temps, es vol contribuir a un canvi de model productiu en el sector de la fusta a Mallorca, tot generant sinergies entre propietaris de finques, forestals, fusteries, artesans, entitats socials, institucions i consumidors…

El repte comunicatiu és: com aconseguir que la comunicació d’Amarar no sigui una capa externa del projecte sinó que sigui el projecte en sí mateix?

La solució que proposam és elaborar les peces de comunicació d’Amarar a partir de paper i tinta de pi. La producció d’aquests materials és totalment artesanal a partir dels residus de la fabricació dels mobles.

L'univers gràfic d'Amarar

Marca

Tipografia

Colors

Xarxes socials

Catàleg digital

Pàgina web

Materials